Bojnord University
بستن

 

                                                                                                                        

 

 

بخش های رویداد

 

             شورای سیاست گذاری رویداد کمند

 

 

 

                            دکتر محمدرضا قربانی: رئیس شورای سیاستگذاری رویداد

                            مهندس عباس مروجی: دبیر رویداد

                            دکتر زهرا نیکخواه فرخانی: دبیر محتوایی رویداد

                            مهندس سیدحسن عسگری : دبیر اجرایی رویداد

                            دکتر هومن نعیمی : رئیس دفتر ارتباط با صنعت و عضو شورا

                            طیبه محمودیان : مشاور رئیس دانشگاه درامور بانوان و عضو شورا

                            دکتر صادق پرتانی : عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران و عضو شورا

                            روح‌افزا قدوسی : عضو هیئت علمی گروه آموزشی صنایع دستی و عضو شورا

 

 

جوایز و حمایت های ویژه از برگزیدگان

 

                                                   

 

 

 

فرم طرح ارسالی
برای شرکت در این رویداد ابتدا فرم را با فرمت word (doc یا docx) از لینک زیر دانلود پس از تکمیل دقیق، ارسال نمایید.
توجه: معیار داوری اولیه در این رویداد، فرم تکمیل شده می‌باشد. پس در تکمیل آن دقت لازم را به عمل آورید.
 
 
 
ارسال فایل طرح
برای ارسال فایل طرح از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
توجه : در صورتی‌که تصویری برای طرح شما لازم به ارسال است، همه فایل‌ها را فشرده و با فرمت (zip یا rar) ارسال نمایید.