« بازگشت

کارگاه هوش مالی

کارگاه هوش مالی


 
آمفی تئاتر دانشکده ی هنر
کارگاه هوش مالی
با تدریس دکتر پورشهابی
 
❗️فرصت های سرمایه گذاری, هزینه و منابع در آمدی خود را بشناسیم❗️
 
__