« بازگشت

زیارت و گلباران قبور مطهر شهدا به مناسبت وفات حضرت خدیجه همراه با نماز جماعت ، ضیافت افطار و دعای کمیل در محل امامزاده سید عباس بن موسی بن جعفر (ع ) در تاریخ 98/2/26 برگزار شد.

زیارت و گلباران قبور مطهر شهدا به مناسبت وفات حضرت خدیجه همراه با نماز جماعت ، ضیافت افطار و دعای کمیل در محل امامزاده سید عباس بن موسی بن جعفر (ع ) در تاریخ 98/2/26 برگزار شد.


زیارت و گلباران قبور مطهر شهدا به مناسبت وفات حضرت خدیجه همراه با نماز جماعت ، ضیافت افطار و دعای کمیل در محل امامزاده سید عباس بن موسی بن جعفر (ع ) در تاریخ 98/2/26 برگزار شد.