« بازگشت

حلقه ی معرفت خواهران با موضوع : محوریت زندگی من مهدوی است با حضور سرکار خانم دکتر وضیع

حلقه ی معرفت خواهران با موضوع : محوریت زندگی من مهدوی است با حضور سرکار خانم دکتر وضیع


حلقه ی معرفت خواهران با موضوع : محوریت زندگی من مهدوی است با حضور سرکار خانم دکتر وضیع
چهارشنبه
۹۸/۱/۲۸
#گزارش_تصویری
#کانون_مهدویت
 
??مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد