« بازگشت

برگزاری جشن هفته سراهای دانشجویی

برگزاری جشن هفته سراهای دانشجویی


 جشن هفته سراهای دانشجویی  مورخ 98/2/10 ساعت 21 در محل سراهای پردیس برادران  , خواهران با برنامه های شاد و متنوع شامل : مسابقه ، موسیقی و تئاتر و تقدیر از سرپرستان برگزار شد.