« بازگشت

برگزاری ایستگاه صلواتی و خیمه مهدوی در دانشکده هنر

برگزاری ایستگاه صلواتی و خیمه مهدوی در دانشکده هنر


برگزاری ایستگاه صلواتی و خیمه مهدوی در  دانشکده هنر
چهارشنبه
۹۸/۱/۲۸
#گزارش_تصویری
#کانون_مهدویت
 
??مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد