« بازگشت

برگازری سه شنبه های مهدوی و قرائت دعای توسل به نیت فرج و سلامتی امام زمان ( عج)

برگازری سه شنبه های مهدوی و قرائت دعای توسل به نیت فرج و سلامتی امام زمان ( عج)


برگزاری سه شنبه های مهدوی و قرائت دعای توسل به نیت فرج و سلامتی امام زمان ( عج)

نمازخانه خوابگاه 16 آذر و نمازخانه پردیس خواهران