« بازگشت

اردو بش‌قارداش ویژه دانشجویان

اردو بش‌قارداش ویژه دانشجویان


اردو بش‌قارداش ویژه دانشجویان

این اردو در روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت با استقبال خوب دانشجویان برگزار شد.