پرسنل امور فرهنگی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره تماس داخلی عکس پرسنلی
1

یاسر طالبی

سرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی واجتماعی 1166

2

طیبه محمودیان

رئیس گروه حمایت پشتیبانی فرهنگی واجتماعی 2139
3

 عباس مروجی

کارشناس مسئول برنامه ریزی فرهنگی (کانون های فرهنگی و تشکل های اسلامی) 2140

4

کامران رادمنش

کارشناس فرهنگی 1159

 

5               سید حسن عسگری   کارشناس انجمن های علمی 2138