کارگاه آموزشی نشریات دانشگاهی

کارگاه آموزشی نشریات دانشگاهی


مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد با همکاری سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان شمالی برگزار می‌کنند:

کارگاه آموزشی نشریات دانشگاهی

با محوریت : حقوق نشریات، خبر، گزارش‌نویسی و مصاحبه

مدرس: آقای دکتر مهرزاد عباس‌نژاد

حقوق‌دان و عضو کمیته ناظر برنشریات دانشگاه پیام نور کشور

  زمان برگزاری : سه‌شنبه و چهارشنبه 26 و 27 اسفندماه 1399

  از ساعت 10 تا 12 و 13 تا 16

مهلت ثبت‌نام: دوشنبه 25 اسفندماه 1399

محل برگزاری :سامانه مجازی امجد جهاد دانشگاهی

 هزینه شرکت در کارگاه و صرفاً اخذ گواهی حضور، رایگان می باشد.

 در صورت درخواست مدرک کارگاه از سوی جهاد دانشگاهی، ملبغ 50/000 تومان اخد خواهد شد.

 شرکت در دوره برای تمامی صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشگاهی دانشگاه بجنورد و کسانی که قصد انتشار نشریه دارند، الزامی و برای سایر دانشجویان آزاد است.

 برای ثبت نام، مشخصات کامل خود (نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و شماره تماس و نام نشریه) را به شماره زیر در تلگرام یا واتساپ ارسال نمایید.

?? 09392286275