تیزر تصویری مراسم تشییع و تدفین دوشهید گمنام در دانشگاه بجنورد

تیزر تصویری مراسم تشییع و تدفین دوشهید گمنام در دانشگاه بجنورد


??تیزر تصویری مراسم تشییع و تدفین دوشهید گمنام در دانشگاه بجنورد??
 
 
#ما_به_شهداء_مدیونیم
#همه_می_آئیم
#شهید_گمنام
#رسانه_باشیم
 
??مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد