برگزیده شدن دو کانون فرهنگی و اجتماعی در هفتمین جشنواره رویش

برگزیده شدن دو کانون فرهنگی و اجتماعی در هفتمین جشنواره رویش


 

افتخار آفرینی و برگزیده شدن دو کانون فرهنگی واجتماعی دانشگاه بجنورد در هفتمین جشنواره رویش، کانون فرهنگی رضوی به دبیری سرکار خانم پروین حسین نژاد و کانون کتاب و کتاب خوانی به دبیری آقای ایمان نعیمی دو رتیه برگزیده کشوری را از آن خود کردند.