برگزاری جشن‌های دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه بجنورد.

برگزاری جشن‌های دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه بجنورد.


برگزاری جشن‌های دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه بجنورد.

جشن‌های دانش آموختگی از تاریخ 14 اردیبهشت ماه شروع شده است و تا 31 تیرماه ادامه خواهد داشت.

- دانش‌آموختگان دانشگاه بجنورد با دعوت از اساتید و خانواده هایشان خاطرات به یاد ماندنی را برای خود رقم زده اند.

- جشن‌های دانش آموختگی در محل سالن اجتماعات دانشکده هنر برگزار می‌گردد.

برای یکایک دانشجویان فارغ التحصیل آرزوی موفقیت و سربلندی در تمامی مراحل زندگی را داریم.