کمیسیون ماده 1 آئین نامه ارتقا

 

شیوه‌نامه محاسبه امتیازات ماده 1 آئین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد

 

بند 1- "تدوین کتاب"، "مقاله"و "تولید اثر بدیع و ارزنده هنری" با رویکرد اسلامی در حوزه­های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی

توضیح : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم­سال  4 ؛ حداکثر امتیاز در موضوع: بدون سقف.

1-     آثار بدیع و ارزنده هنری از قبیل آثار و تولیدات نقاشی، خطاطی، فیلم، عکس و سایر تولیدات هنری با مضامین برجسته دینی و معنوی که انتشار پیدا کرده و یا در نمایشگاه ارائه گردیده است با ارائه مستندات؛ حداکثر 4 امتیاز.

2-     تالیف کتاب با رویکرد اسلامی با مضامین فرهنگی تربیتی و اجتماعی و با ناشر فرهنگی معتبر؛ حداکثر 4 امتیاز.

3-     ترجمه کتاب و یا مقاله با رویکرد اسلامی با مضامین فرهنگی تربیتی و اجتماعی و با ناشر فرهنگی معتبر؛ حداکثر 2 امتیاز.

4-     نوشتن مقاله علمی پژوهشی با رویکرد اسلامی با مضامین فرهنگی تربیتی و اجتماعی؛ حداکثر 3 امتیاز.

5-     سایرمقالات و آثار انتشاریافته (مجموعه مقالات همایش­ها، مقالات علمی ترویجی، مجلات عمومی، نشریات دانشجویی دانشگاه، روزنامه­های کثیرالانتشار و...) با رویکرد اسلامی با مضامین فرهنگی تربیتی و اجتماعی؛ حداکثر 2 امتیاز.

بند2- تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای فعالیت­ها و همکاری­های موثر در اجرای امور فرهنگی بر اساس سیاست­های کلی برنامه­­های پنج ساله توسعه و سیاست­های شورای اسلامی‌شدن دانشگاه­ها و مراکز آموزشی

توضیح : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم­سال 3 ؛  حداکثر امتیاز در موضوع: بدون سقف

تهیه و تدوین پیوست فرهنگی فعالیت­ها و گزارش­های ارزیابی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی فعالیت­های دانشگاهی که گواهی انجام آن به تأیید معاونت فرهنگی واجتماعی و یا دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه رسیده باشد؛ حداکثر 3 امتیاز.  

بند3- مشاوره فرهنگی و یا همکاری موثر با تشکل­های قانون­مند دانشجویان و اعضای هیأت علمی، طلاب و نهادهای فرهنگی فعال در "دانشگاه" و یا حوزه علمیه به منظور ترویج فعالیت درحوزه فرهنگ

توضیح : حداکثر امتیاز  در واحد کار یا نیم‌سال 2 ؛ حداکثر امتیاز در موضوع: بدون سقف

1-      مشاوره به تشکل­های اسلامی دانشجویی و بسیج اعم از بسیج دانشجویی و کارکنان دانشگاه هر 25 ساعت 1 امتیاز؛ حداکثر 2 امتیاز در هر ترم با تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

2-      فعالیت موثر درتشکل­های اسلامی اعضای هیات علمی و بسیج اساتید دانشگاه هر50 ساعت 1 امتیاز؛ حداکثر 2 امتیاز در هر ترم با تأیید دبیر یا مسئول تشکل مربوط.

3-     همکاری موثر با دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه هر 25 ساعت 1 امتیاز؛ حداکثر 2 امتیاز در هرترم با امضاء رئیس دفتر نهاد در دانشگاه.

بند4 – استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون فرهنگی دانشگاه

توضیح : حداکثر امتیاز در نیم‌سال 7/ ؛  حداکثر امتیاز در موضوع 5 امتیاز

بند5 : مسئولیت­پذیری در اصلاح و هدایت نگرش­های مطلوب فرهنگی و مشارکت یا انجام فعالیت­های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی (دانشجویان، استادان و کارکنان) با کسب موافقت موسسه محل خدمت

توضیح : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم‌سال 4 ؛ حداکثر امتیاز در هر موضوع  8  

1-5- طراحی، برنامه­ریزی و مشارکت در امور فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و علمی برای دانشجویان، اعضای هیات علمی، طلاب و کارکنان

1-     عضویت در کمیته­ها و کارگروه­های مشورتی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (با حکم رئیس دانشگاه یا معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه) و برون‌دانشگاهی با مجوز دانشگاه و تایید معاونت فرهنگی و اجتماعی یا دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه به ازای هر 25 ساعت فعالیت 1 امتیاز.

2-     ارائه طرح­های خلاقانه و یا مشارکت در برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی و یا دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه به ازای هر 25 ساعت فعالیت 1 امتیاز.

3-     نقش موثر در تاسیس و فعال­سازی نهادهای فرهنگی و اجتماعی قانونمند در دانشگاه (عضو موسس تشکل­های اسلامی، کانون­های فرهنگی، انجمن­های علمی، نشریات فرهنگی، انجمن­های ورزشی، انجمن­های صنفی، مذهبی، خیریه و ...) با تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛ حسب مورد حداکثر 3 امتیاز.

 

2-5-مشارکت در اجرای امور فرهنگی، تربیتی و اجتماعی از جمله مشارکت فعالانه در تشکیل جلسات هم‌اندیشی اساتید و نشست و جلسات دانشجوئی برای تبیین مباحث و مشکلات و رفع شبهات اعتقادی و....

1-     مشارکت فعالانه (مشارکت در مباحث و گفتگوها و ...) در جلسات هم‌اندیشی اساتید با تأیید دبیر هم‌اندیشی هر 16 ساعت 1 امتیاز.

تبصره: مشارکت فعالانه در جلسات هم‌اندیشی تشکل‌های قانونی که مجوز برگزاری آنها توسط هیأت نظارت بر تشکل‌های دانشگاه صادر گردیده با گواهی دبیر یا مسئول تشکل مربوط و تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز مشمول امتیاز مذکور می‌گردد. 

2-     مشارکت فعالانه در کرسی‌های آزاداندیشی (داوری، ارائه بحث) اعم از کرسی‌های دانشجویی و استادی با تأیید معاونت فرهنگی و اجتماعی هر مورد تا نیم امتیاز و حداکثر 2 امتیاز در نیم‌سال.

3-     ایراد سخنرانی و تدریس فرهنگی و اجتماعی با تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی و یا دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه هر جلسه تا 25 /0  امتیاز و حداکثر 2 امتیاز در ترم.  

4-     شرکت در کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزش فرهنگی اجتماعی براساس گواهی صادره از معاونت فرهنگی و اجتماعی و یا دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه به ازای هر 12 ساعت 1 امتیاز.

3-5- سایر فعالیت­های مرتبط (عرضه خدمات مشاوره­ای علمی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی به دانشجویان و طلاب، حضور مستمر و موثر در مراکز دانشجویی اعم از کانون‌ها، مساجد، خوابگاه­ها و....)

1-     حضور فعال و مؤثر در اردوهای فرهنگی، زیارتی، جهادی، علمی و ورزشی با تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی و یا دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه هر مورد تا 5/0 امتیاز و حداکثر 1 امتیاز در ترم.

2-     حضور مؤثر فرهنگی در محیط خوابگاه‌های دانشجوئی با تائید معاونت فرهنگی و اجتماعی و یا دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه هر مورد تا 25/0 امتیاز و حداکثر 1 امتیاز در نیم‌سال.

3-     همکاری اجرائی با نهادهای خیریه و عام‌المنفعه دانشگاه (بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه، بنیاد خیریه باران، هیأت امنای مذهبی دانشگاه، هیأت مدیره‌های مساجد و نمازخانه‌های دانشگاه، صندوق نذورات و خیرات دانشگاه و....) با تائید معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه هرترم تا 5/0 امتیاز.

4-     ارائه خدمات مشاوره علمی، آموزشی و ورزشی به انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی و سایر مردم نهادهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با تأیید معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به ازای هر 25 ساعت 1 امتیاز. 

 

بند 6 _ استمرار در تقید و پایبندی به ارزش­های دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانت­داری با تأیید کمیسیون تخصصی ذیربط

توضیح : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال: بدون سقف؛  حداکثر امتیاز در موضوع 5  

در سنجش تقیدات و پای‌بندی‎ها، مقولات جوهری و معنوی در ترازوی اندازه‌گیری بر امور ظاهری، تشریفاتی، آیینی و مناسکی ترجیح یابد. به طور مثال ارزش‎هایی چون صداقت، امانتداری، حسن خلق، فروتنی، ادب، مسئولیت‌پذیری، حرمت نهادن به شأن انسانی، پاسداشت ارزش‏های دینی، ملی و انقلابی بر تظاهر به آداب و رسوم مذهبی، ملی و سیاسی ترجیح یابد. بر این اساس ملاک‌های لازم برای کسب امتیاز این بند عبارتند از 

1-     شهرت یافتن به عنوان چهره مؤثر فرهنگی، مذهبی، انقلابی و ایثارگری؛  تا 1 امتیاز. 

2-     ایفای نقش فعالانه و مؤثر در تربیت و رشد دینی، معنوی و اخلاقی، آگاهی بخشی و انتقال مفاهیم و ارزش‏های انقلاب و نظام اسلامی به نسل حاضر با به‏کارگیری منطق استوار دین، فطرت، خرد و اخلاق، از طریق پیشگامی در فعالیت‏های فرهنگی مرتبط در دو سطح دانشگاهی و برون دانشگاهی؛ تا 5/1 امتیاز.

3-     اتصاف به ملکات اخلاقی چون فروتنی، مهربانی و حسن خلق، صداقت و اخلاص، درستکاری، امانتداری، وفای به پیمان، دادگری، مسئولیت شناسی، دلسوزی و تعهد و ... به گونه‎ای که به فرد به مثابه الگویی اخلاقی و عملی، شهرت بخشیده باشد؛ تا 5/2 امتیاز.

تبصره 1: اعلام امتیاز مربوط به سه بند فرعی مذکور می‌بایست درجدول امتیازات مربوط به بند 6-1  در ستون شرح فعالیت به تفکیک ذکر شود.

 

بند 7- کسب جوائز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت­های فرهنگی و...)

توضیح : حداکثر امتیاز هر مورد 2 ؛  حداکثر امتیاز در موضوع 8.

1-     کسب رتبه در مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی: رتبه 1 : تا 1 امتیاز ؛  رتبه 2 : تا 75 صدم امتیاز ؛ رتبه‌ 3 تا نیم امتیاز.

2-     کسب رتبه در مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و ورزشی بین دانشگاهی: رتبه 1 : تا 2 امتیاز ؛  رتبه 2 : تا 5/1 امتیاز ؛  رتبه‌ 3 تا 1 امتیاز.

تبصره :  کسب جوایز و تقدیرنامه ویژه فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی با امضاء رئیس دانشگاه و بین دانشگاهی با امضاء معاون وزیر و بالاتر تا 2 امتیاز.

بند 8-  طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی­های آزاداندیشی، نقد و نظریه­پردازی با تائید مرجع ذیصلاح

توضیح: حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم‌سال 1 تا 2 ؛ حداکثر امتیاز در موضوع 6.

تبصره: بر اساس آئین‌نامه کرسی‌های ترویجی مصوب دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره (مورخ 25/8/95) امتیاز ناقد و مدیر جلسه در کرسی‌های عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی و نیز مدیر جلسه در کرسی مناظره علمی با گواهی دبیر کرسی و امضاء معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مشمول امتیاز این بند می‌شود.

 

بند 9 - شرکت در کارگاه­های دانش افزائی و توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه­های فرهنگی تربیتی و اجتماعی با ارائه گواهی معتبر(ماده 3 آئین‌نامه طرح دانش­افزائی و توانمندسازی اعضای هیات علمی مصوب جلسه 174 شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی)

توضیح:  امتیاز دوره‌های معرفت‌افزائی (ضیافت اندیشه) اساتید بر اساس گواهی صادره از معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه به ازاء هر 16 ساعت 2 امتیاز است. حداکثر امتیاز در هر موضوع10.

 

 

بند 10-برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه هنری با رویکرد فرهنگی- اسلامی ایرانی

توضیح : حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم‌سال 2 ؛ حداکثر امتیاز در موضوع 5 .

 

 تذکر1 :حداقل امتیاز لازم از بندهای دهگانه فوق  10  و حداکثر امتیاز قابل قبول 30 است.

تذکر 2 : تنظیم صورت‌جلسه امتیازات مکتبسه از ماده 1 مطابق با فرم پیوست، برای هریک از متقاضیان الزامی است. 

شیوه نامه حاضر در تاریخ 17/10/96 به تصویب کمیسیون تخصصی ماده 1 آئین‌نامه ارتقاء دانشگاه بجنورد رسید و مقرر گردید که از تاریخ ابلاغ، به مدت یک‌سال مبنای امتیازدهی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی موضوع ماده 1 آئین‌نامه ارتقاء قرار گیرد. بعد از اتمام مدت مذکور و ارزیابی نتایج  اجرا، در صورت لزوم مورد بازنگری کمیسیون  تخصصی ماده 1 قرارخواهد گرفت.