نمایشگر یک مطلب

 

 دکترمجتبی مجرد

 سمت :مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 

  مکان استقرارواحد : خانه فرهنگ 

  

 طیبه محمودیان

 سمت : رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی 

 مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ

 یاسر طالبی

 سمت : کارشناس مسئول انجمن های علمی و نشریات دانشجویی

 مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ 

 عباس مروجی

 سمت : کارشناس کانون های فرهنگی و تشکل های اسلامی

 مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ

 نسرین آدینه

 سمت : کارشناس فرهنگی خوابگاه ها

 مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ

 

کامران رادمنش

سمت: کارشناس فرهنگی

مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ

     

 

 

 

 

 

 

نمایشگر یک مطلب

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد براساس اسناد فرهنگی بالا دستی و ضرورت سیاست گذاری ، ساماندهی ، برنامه ریزی راهبردی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه پایه گذاری شده است . حوزه فعالیت این مدیریت، در سطح دانشگاه و گستره مخاطبان آن اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی ، و دانشجویان است .

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد با سرلوحه قراردادن سه اصل معنویت ، اخلاق و خردگرایی در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های زیر مشارکت می کند :

-        برنامه ریزی های راهبردی در حوزه فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر انجام آنها ؛

-        فراهم آوردن بسترها و تسهیلات لازم برای انجام برنامه های فرهنگی و اجتماعی و فوق برنامه ؛

-        فراهم آوردن زمینه های همکاری میان نهادهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با سازمان های دولتی و مردم نهاد فرهنگی و اجتماعی ؛

-        بررسی و شناسایی آسیب ها و چالش های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و برنامه ریزی برای اصلاح و  رفع آن ها؛

-        گسترش فرهنگ ایرانی – اسلامی در فضای دانشگاه؛

-        حمایت از دانشجویان فعال در عرصه های فرهنگی و اجتماعی در قالب کانون های فرهنگی ، انجمن های علمی ، و تشکل های دانشجویی ؛

-        برگزاری اردوها ، جشنواره ها ، نمایشگاه ها ، و دیگر امور فوق برنامه دانشگاهی .