تماس با ما

تلفن دانشگاه: ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

فکس: ۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰

کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

صندوق پستی: ۱۳۳۹

پست الکترونیک:  Info@ub.ac.ir

آدرس: بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد - دانشکده علوم انسانی - ساختمان شماره ۱

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

یاسر طالبی

 

سرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

مکان استقرارواحد : خانه فرهنگ

۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۰-2137

طیبه محمودیان

 

رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ

۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۰-2139

عباس مروجی

 

 کارشناس مسئول برنامه ریزی فرهنگی

(کانون های فرهنگی و تشکلات اسلامی)

۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۰-2140

کامران رادمنش

 

کارشناس فرهنگی

مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ

۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۰-1159

سیدحسن عسگری

            کارشناس انجمن های علمی

         مکان استقرار واحد : خانه فرهنگ

            05832284621-2138  
                        نسرین آدینه

              کارشناس فرهنگی خوابگاه ها

           مکان  استقرار واحد: خانه فرهنگ
                 05832284621