نمایشگر یک مطلب

 

ردیف

نام تشکل

مسئول

رشته تحصیلی

تأسیس

شماره تماس

1

بسیج

مهرداد محمدیان

اقتصاد

1384

 

2

انجمن اسلامی دانشجویان

سینا دهقان

مدیریت بازرگانی

1394

09117823075

 

 

نمایشگر یک مطلب

تشکل­ های اسلامی دانشگاه

1- تشکل بسیج 

2- تشکل اسلامی

 

جمعیتی مرکب از دانشگاهیان است که پس از دریافت مجوز از مراجع ذی¬صلاح در جهت تحقق اهداف اسلامی و ارزش های انقلاب و نظام اسلامی مصرّح در چهارچوب قانون اساسی و آیین نامه و اساسنامه تشکل در داخل دانشگاه در زمینه های سیاسی،فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کنند.