دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها

1395/10/08

• دستورالعمل تاسیس شرکت های دانش بنیان (109 بازديد)

...

1395/10/08

• مجموعه منشور حقوق شهروندی و قوانین صیانت از حقوق شهروندی (122 بازديد)

...

1395/10/08

• آیین نامه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها (108 بازديد)

...

1395/10/08

• اساس نامه انجمن دانش آموختگان دانشگاه بجنورد (140 بازديد)

...

1395/10/08

• آیین نامه برنامه های موسیقایی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (135 بازديد)

...

1393/6/26

• آيين نامه شوراي صنفي رفاهي دانشجويان (1,623 بازديد)

...

1393/6/26

• دستورالعمل «آيين جشن دانش‌آموختگي» دانشگاه ها و موسسات عالي و پژوهشي (2,064 بازديد)

...

1393/6/26

• آشنایی با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان (1,829 بازديد)

...

1393/6/26

• آئين نامه حفظ حدود آداب اسلامي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (2,024 بازديد)

...

1393/3/25

• دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی (1,919 بازديد)

1393/3/25

• آیین­ نامه تشکیل کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور (2,234 بازديد)

...

1393/3/25

• آئین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (2,548 بازديد)

...

1393/3/25

• آئین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه (2,627 بازديد)

...

1393/3/20

• آيين نامه اجرايي قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي (2,082 بازديد)

1393/3/20

• آيين‌نامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان (2,381 بازديد)

1393/3/20

• آيين نامه كانونهاي فرهنگي دانشجويان (2,117 بازديد)

...

1393/3/20

• آيين‌نامه انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (2,413 بازديد)

Copyright 2013 Sahba Software Group

Google


جستجو در سایتجستجو در اینترنت