نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه سوژه یابی در داستان دینی

کارگاه سوژه یابی در داستان دینی
 
با حضور «یوسفعلی میرشکاک» 
 
دوشنبه ۲۷ فروردین. ساعت ۱۶ تا ۱۸.
حوزه هنری.