نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی استان

نشست شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد برگزار گردید . در این نشست معاونین فرهنگی دانشگاههای استان و مسئول نهاد رهبری استان به ارائه برنامه های فرهنگی در دانشگاههای استان پرداختند.