نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه دانشجویی خودروهای برقی

مسابقه دانشـجویی خودروهای برقی در تاریخ آگوست سال 2018 میلادی توسط سازمان توبیتاک (Tubitak) در کشور ترکیه برگزار می گردد.  زمان پایانی برای ثبت نـام گروه های دانشـجویی علاقمنـد به شـرکت در این مسابقه 10 ژانویه 2018 می باشد.ضـمنًا، اطلاعـات بیشـتر درسـایت اینترنـتی ایـن مجمـوعه بـه آدرس tr.gov.tubitak.challenge://http قابل دسترسی می باشد.