نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه برنامه ریزی در حوزه آسیب های اجتماعی در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد

 

جلسه برنامه ریزی در حوزه آسیب های اجتماعی با حضور آقایان دکتر برآبادی و غلامی از مرکز مشاوره  و حجت الاسلام طیبی نسب مسئول دفترنمایندگی نهاد رهبری در محل دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد برگزارشد.  در ابتدا  اعضاء گزارشی از فعالیتهای انجام شده در نیمسال اول ارائه دادند و مقرر گردید برای نیمسال تحصیلی آینده  برنامه ریزی انجام شود.