نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون فرهنگی اجتماعی از غرفه انجمن های علمی دانشگاه بجنورد

بازدید معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با همراهی مدیرکل فرهنگی وزارت از غرفه انجمن های علمی دانشگاه بجنورد
 
نمایشگاه بین‌المللی حرکت 
کرمانشاه