نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

احکام دبیران مرحله منطقه ای سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان توسط دکتر غفاری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ در حاشیه نشست معاونان فرهنگی اجتماعی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه های کشور احکام دبیران مرحله منطقه ای سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان توسط دکتر غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ اعطا شد.

بر اساس این احکام دکتر سید حسن حسینی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان دبیر منطقه یک، دکتر جواد هراتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد به عنوان دبیر مناطق دو و نه، دکتر علی صفرزاده، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراغه به عنوان دبیر مناطق سه و پنج، دکتر سید مهران نحوی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان، به عنوان دبیر مناطق چهار و شش و دکتر عبدا... فروزان فر، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هرمزگان به عنوان دبیر مناطق هفت، هشت و ده منصوب شدند.

لازم به ذکر است مرحله دانشگاهی این جشنواره در نیمه اول اسفندماه سال جاری برگزار شد و اختتامیه مرحله منطقه ای سی و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان در نیمه دوم اردیبهشست ماه ۹۷ برگزار می شود.